SAGATEX 5성급 호텔 스탠다드 프리미엄 침구 세트를 50% 할인된 가격으로 만나보세요.

Bộ chăn ga gối khách sạn 5 sao (15)

SAGATEX 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

저는 SAGATEX 공장의 관리자 Ngô Thanh Bình입니다. SAGATEX는 사이공 수출 섬유 공업 총회사의 자회사입니다.

오늘 저는 SAGATEX의 5성급 호텔 기준 고급 침구류 컬렉션을 소개하게 되어 매우 기쁩니다.

베트남 내외 수백 개의 4-5성급 호텔과 협력하는 신뢰할 수 있는 파트너로서 SAGATEX는 고객에게 100% T400 또는 T500 면 소재로 제작된 고급 침구류를 제공하며, 마이크로파이버와 천연 깃털을 결합하여 뛰어난 편안함, 부드러움 및 시원함을 보장하여 귀하의 숙면을 제공합니다.

Bộ chăn ga gối cao cấp
저희 웹사이트는 귀하의 편의를 위해 여러 언어를 지원합니다. 영어, 한국어, 일본어, 프랑스어, 독일어, 러시아어, 중국어 중 원하는 언어를 선택하세요.

SAGATEX 고급 침구류 컬렉션:

천연 깃털 베개:

 • 공장 출고 가격: 2,650,000동/개
 • 탁월한 부드러움, 편안함 및 통기성 제공
SAGATEX 천연 깃털 베개 : 솜털 70%, 날개 깃털 30% 비율로 고급 5성급 호텔에서 많이 사용되는 제품입니다. 클릭하시면 제품 상세정보를 보실 수 있습니다.

SAGATEX 침구류 세트 3개:

 • 1개의 시트와 2개의 베개 커버 포함
 • 가격: 598,000동/세트부터
 • 부드러운 100% 면 소재, 뛰어난 흡습성
 • 다양한 색상 및 디자인 선택 가능
ga-giương-khach-san-5-sao
베개 커버 세트에는 고객의 매트리스 두께에 따라 수 놓은 침대 시트 1개, 봉투형 베개 커버 50cmx70cm 2개가 포함됩니다. 제품 세부정보를 보려면 클릭하세요.

SAGATEX 고급 침구류 세트 7개:

 • 내용: 1개의 시트, 2개의 베개 커버, 2개의 베개 인서트, 1개의 담요 커버, 1개의 담요 인서트
 • 가격: 3,271,000동/세트부터
 • 침실에 고급스러움과 우아함을 선사합니다.
T400 또는 T500 면 100% 침구 세트는 섬세하고 고급스러운 아름다움과 함께 부드러움과 편안함을 선사합니다. 제품 세부정보를 보려면 클릭하세요.

SAGATEX 마이크로파이버 매트리스 토퍼:

 • 두께: 6cm 또는 10cm
 • 탁월한 편안함과 최적의 척추 지지 제공
 • 매트리스 보호 및 수명 연장
 • 가격: 1,050,000동/개부터
3가지 기능을 갖춘 매트리스 토퍼: 부드러운 느낌을 주고 척추를 최적으로 지지하며 매트리스를 보호하고 수명을 연장시킵니다. 제품 세부정보를 보려면 클릭하세요.

SAGATEX 개별 침구류 구매:

 • 고객님의 필요에 따라 시트, 베개 커버, 담요 커버, 담요 인서트, 베개 인서트, 매트리스 토퍼, 100% 면 타월 등을 개별적으로 구매하실 수 있습니다.
 • 고객님의 모든 요구 사항을 충족시킵니다.
침구 세트의 개별 제품을 구매하실 수 있습니다. 클릭하시면 제품 상세정보를 보실 수 있습니다.

SAGATEX 신규 고객을 위한 특별 할인 행사:

고급 침구 브랜드 SAGATEX는 고객에게 최고의 쇼핑 경험을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 저희는 많은 고객들이 아직 SAGATEX 제품을 사용해보지 않은 점을 이해합니다.

따라서 저희는 다음과 같은 매력적인 프로모션을 진행합니다:

첫 번째 고급 베개 커버 50% 할인:

 • SAGATEX에서 구매 시 77,000동 베개 커버가 50% 할인된 가격으로 37,000동에 판매됩니다.
50% 할인을 받으려면 여기를 클릭하여 등록 양식으로 이동하세요.

5성급 호텔 전용 프리미엄 침구류를 집에서 경험하세요!

이 특별 프로모션을 통해 고객님께서는 프리미엄 품질의 베개 커버를 할인된 가격으로 구매하실 수 있을 뿐만 아니라, 베트남 내 수백 곳의 4-5성급 호텔에서 즐겨 사용되고 있으며 전 세계 여러 나라로 수출되는 SAGATEX의 프리미엄 침구류의 품질을 직접 경험하실 수 있습니다.

SAGATEX 연락처:

문의하기:

주소:

 • 공장: Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM.
 • 호치민 시내 쇼룸: 135 Quốc lộ 13 phường 26 quận Bình Thạnh
 • 다낭 쇼룸: 56 Hằng Phương Nữ Sỹ, Quận Ngũ Hành Sơn
 • 하노이 창고: 72 phố Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân

SAGATEX 제품에 관심을 가져주셔서 감사합니다!

진심으로 감사드립니다.

SAGATEX 공장장

Ngô Thanh Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *